Isolation Gown Laminated 35g ปลายแขน Cotton Cuff

จำนวนถุงมือยางไนไตรล์ ANSELL รุ่น 92-600 สีเขียว แพ็ค 100 ชิ้น

จำนวน
ไซส์ (Size)
แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ 3M ขนาด 400 มิลลิลิตร

จำนวนหน้ากากอนามัย YAMADA 3030 สีเขียว

จำนวนศรีตรังโกลฟส์ ถุงมือยางธรรมชาติ แบบไม่มีแป้ง

จำนวน
ไซส์ (Size)
หมวกคลุมผม​ใยสังเคราะห์ ยี่ห้อ Star บรรจุ 100 ชิ้น

จำนวน3M สบู่เหลวล้างมือ 3.8 ลิตร

จำนวนหมวกคลุมผม​ใยสังเคราะห์ (Bouffant Cap) บรรจุ 50 ชิ้น

จำนวน
สี (Colour)
ถุงมือไนไตรแบบหนา ยี่ห้อ ดูราเซฟ (Durasafe)

จำนวน
สี (Colour)

ไซส์ (Size)
3M VFLEX™ หน้ากากป้องกันฝุ่น 9105 N95 พับได้ แพ็ค 50 ชิ้น

จำนวน