Isolation Gown Laminated 35g ปลายแขน Cotton Cuff

จำนวนแว่นตานิรภัยครอบแว่นสายตา 3M รุ่น 1710 เลนส์ใส

จำนวนถุงมือยางไนไตรล์ ANSELL รุ่น 92-600 สีเขียว แพ็ค 100 ชิ้น

จำนวน
ไซส์ (Size)
แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ 3M ขนาด 400 มิลลิลิตร

จำนวนถุงมือไนล่อนเคลือบ PU สีขาว

จำนวน
ชนิด

ไซส์ (Size)
หน้ากากอนามัย YAMADA 3030 สีเขียว

จำนวนศรีตรังโกลฟส์ ถุงมือยางธรรมชาติ แบบไม่มีแป้ง

จำนวน
ไซส์ (Size)
หมวกคลุมผม​ใยสังเคราะห์ ยี่ห้อ Star บรรจุ 100 ชิ้น

จำนวน3M สบู่เหลวล้างมือ 3.8 ลิตร

จำนวนหมวกคลุมผม​ใยสังเคราะห์ (Bouffant Cap) บรรจุ 50 ชิ้น

จำนวน
สี (Colour)
ถุงมือไนไตรแบบหนา ยี่ห้อ ดูราเซฟ (Durasafe)

จำนวน
สี (Colour)

ไซส์ (Size)
3M VFLEX™ หน้ากากป้องกันฝุ่น 9105 N95 พับได้ แพ็ค 50 ชิ้น

จำนวน