วิธีการสั่งซื้อ

สามารถทำการออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) โดยระบุข้อมูลในใบสั่งซื้อถึงบริษัทเราเพื่อทำการออกใบกำกับภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท พี เมดิคอล อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผูเสียภาษี 0305563001897 172 หมู่ 1 ถนนรัตนจันทร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

084-888-6244 081-488-6158


การโอนเงิน

หากทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถโอนเงินหลังจากทางบริษัทยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าได้ที่ ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
ชื่อบัญชี บจก. พี เมดิคอล อินเตอร์เทรดดิ้ง
เลขที่ บัญชีออมทรัพย์ 070-3-18923-7

เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแจ้งหลักงานการโอนเงิน รายละเอียดคำสั่งซื้อ, ชื่อลูกค้า, ยอดเงินที่โอนและธนาคารที่โอนเข้ามาที่อีเมล์ pmedical.intertrading@gmail.com


การจัดส่งสินค้า

หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 10 วันทำการหรือไม่เกิน 5 วันทำการในกรณีที่สินค้านั้นมีสต็อกในบริษัท ในการจัดส่งสินค้าลูกค้าจะต้องชำระค่าขนตามจริง (โดยบริษัทฯ จะเช็คค่าส่งและแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับจำนวนและน้ำหนักของสินค้า บริษัทจะหาบริการขนส่งที่ดีที่สุดและถูกที่สุดให้ลูกค้าได้พิจารณา)

หากลูกค้าอยู่ใกล้กับบริษัทฯ (ไม่เกิน 20 กิโลเมตร) และสั่งซื้อจำนวน 5,000 บาทขึ้นไป บริษัทจัดส่งฟรี

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถมารับสินค้าเองได้ที่บริษัทฯ (โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนมารับสินค้า)