ติดต่อเรา

084-888-6244 081-488-6158

บริษัท พี เมดิคอล อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผูเสียภาษี 0305563001897
172 หมู่ 1 ถนนรัตนจันทร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30310 (สำนักงานใหญ่)
โทร. 084-888-6244, 081-488-6158

P Medical Intertrading Co., Ltd.
172 Moo 1 Rattanachan Road, Cho Ho,
Mueang, Nakhon Ratchasima, 30310