บริษัท พี เมดิคอล อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

เป็นธุรกิจที่นำเข้าและจัดจำหน่าย วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์ ถุงคลุมรองเท้า ชุดกันสารเคมี ฯลฯ และนอกจากนี้จัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ถุงมือลาเท็กซ์ และถุงมือยางสังเคราะห์ ถุงมือไนลอนเคลือบ PU ถุงมือผ้าทอ ผ้าเย็บวน เป็นต้น

084-888-6244 081-488-6158